case-studies-icon-provoz

ŘEŠENÍ PROVOZU A INVESTICE

VYBUDOVÁNÍ NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V POLYGRAFII

PROBLÉM

Společnost ASTRON, patřící k nejvýznamnějším dodavatelům polygrafických služeb v regionu střední Evropy, se rozhodla přestěhovat provoz do větších a nově zrekonstruovaných prostor. Stěhování mělo přinést více výrobního prostoru, zvýšení kapacity výroby, zlepšení zázemí a technologickou obnovu výrobních strojů pro dosažení větší konkurenceschopnosti v evropském měřítku. V polygrafickém provozu mají vzduchotechnická zařízení velký podíl na kvalitě celého procesu. Kombinují se zde zařízení zajišťující zdravé a příjemné prostředí pro zaměstnance spolu se zařízeními zajišťující bezproblémový chod polygrafických strojů. Tato zařízení pak zajišťují optimální vlhkost materiálu, odvod papírového odpadu, odtahy výparů barev nebo i havarijní větrání prostoru. Vedení společnosti hledalo zkušeného partnera pro zpracování projektu vzduchotechniky kombinující jak běžné, tak technologické vzduchotechnické zařízení.

ŘEŠENÍ

S důrazem na rychlost, přehlednost a eliminaci zbytečných kolizí se celý projekt řešil pomocí 3D modelování. Paralelně s projekční přípravou zařízení vzduchotechniky pro nové prostory probíhaly jednání s investorem a technology o chodu dosluhujících prostor tak, aby nový projekt přenesl řešení vzduchotechnických zařízení ověřených provozem. Snažili jsme se zabránit vybudování zařízení, se kterým by na provoze nebyly zcela spokojeni.

SOUČASNÝ STAV

V celém provozu (jak výrobním tak administrativním) jsou zařízení pro hygienické větrání /zajištění dostatečného množství čerstvého vzduchu, některá zařízení jsou osazena zdroji chladu pro dochlazování v letním období nebo mají dle možností pro zimní období rekuperaci vzduchu.
Neméně důležitou částí je zde vzduchotechnika pro technologie. Řešeny jsou odtahy výparů barev při tisku včetně odvodu těchto výparů do spalovacího zařízení. V jiných výrobních úsecích se pro zachování správných vlastností papíru při zpracování udržuje požadovaná vlhkost okolního prostředí. V neposlední řadě jsou od výrobních strojů odpadní odstřižky papíru odsávány a přes odsávací/filtrační zařízení dopravovány do lisu papíru, odkud pak tento odpadní materiál putuje k recyklaci.

ZAJÍMAVOST

Aby se předešlo plýtvání energiemi, odsávací a filtrační zařízení dokáže vzduch filtrovat na takovou úroveň, aby bylo zcela bezpečné jej v zimním období vracet zpět do haly.
Celá vzduchotechnická sestava je spravována nadřazeným systémem měření a regulace, který jednak optimalizuje chod jednotlivých zařízení, ale taktéž pomocí vzdáleného přístupu dovoluje efektivně plánovat servisní činnost.

Air_loga-003
Air_loga-007
Air_loga-009
Airtechnology_Tiskarna-048
Airtechnology_Tiskarna-076
Airtechnology_Tiskarna-094

POZVĚTE NÁS DO PROVOZU,
MÁME ČICH NA SPRÁVNÉ KLIMA

logo-airtechnology-white

info@airtechnology.cz
+420 518 321 001

AIR TECHNOLOGY s.r.o., Čajkovského 4235/47 | 695 01 Hodonín

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508.
Copyright Air Technology s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

by krea.tiff